PI

 

Przypominamy o obowiązku wymiany kas fiskalnych na kasy online (przysługuje kolejne odliczenie 700zł) następującym  podatnikom:

do 1 lipca 2021 roku – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitness i siłownie

Do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią świadczący usługi:

a) fryzjerskie;

b) kosmetyczne i kosmetologiczne;

c) budowlane;

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

e) prawnicze;

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

ZMIANA STAWEK VAT od 1 lipca 2020 roku

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200) miała wejść 1 kwietnia 2020 roku. Na mocy art. 63. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw termin ten został przesunięty na 1 lipca 2020 roku.

Dla przypomnienia, w/w Ustawa zmienia stawki m.in. dla towarów:

Obniża stawki VAT m.in. na:

- wyroby ciastkarskie z 8% lub 23% na 5%,
- owoce tropikalne i cytrusowe z 8% na 5%,
- pieczywo o wydłużonej przydatności do spożycia z 8% na 5%,
- zupy, buliony, żywność homogenizowaną z 8% do 5%,
- musztardę, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) – z 23% do 8%,
- produkty dla niemowląt i dzieci z 8% do 5%,
- artykuły higieniczne z 8% do 5%.

Oraz podwyższa stawki VAT m.in. na:

- drewno opałowe z 8% do 23%,
- lód do celów spożywczych z 8% do 23%,
- skorupiaki, mięczaki, bezkręgowce (np. małże, ośmiornice, homary, ślimaki, ostrygi) z 5%, z 8% na 23%

 

NIP nabywcy na paragonie od 01 stycznia 2020 roku

 

Na kasach NOVITUS po podsumowaniu paragonu wciskamy klawisze F MENU (lub samo MENU na dużych kasach) klawisz strzałka w górę i gdy wyświetli się ID Nabywcy wciskamy OK klawisz strzałka w dół i gdy wyświetli się NIP klawisz OK następnie wprowadzamy NIP nabywcy i klawisz OK po czym kasa zapyta czy ID nabywcy prawidłowe sprawdzamy i jeśli tak to klawisz OK następnie kończymy paragon odpowiednią formą płatności.

Całą kolejność wprowadzania NIP nabywcy na paragonie można obejżeć na poniższym filmie lub pobrać ten film

1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.  Obowiązek umieszczania NIPu nabywcy na paragonach, do których wystawiona będzie faktura VAT oraz konsekwencje nieprzestrzegania tego obowiązku regulują art. 106b ust. 5-6 tej ustawy. Ust. 7 wyklucza z tego obowiązku podatników świadczących usługi taksówek osobowych.

Art. 15 tej nowelizacji przesuwa wejście powyższego obowiązku na dzień 1 stycznia 2020 roku (cyt: przepisu "nie stosuje się w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r.")

Funkcja drukowania NIPu nabywcy na paragonie dostępna jest w niżej wymienionych urządzeniach fiskalnych marki Novitus, oraz każdej kolejnej homologacji danego modelu, np. kasa Nano e nr decyzji GUM PT 15/2014 oznacza że od roku 2014 każda kolejna homologacja posiada tą funkcjonalność:

 

Nazwa kasy/drukarki nr decyzji GUM nr unikatowy
SOLEO E PLUS PT 15/2013 BEN
DELIO PRIME E PT 18/2013 BEO
VEGA TAXI / TX06 PT 43/2013 BFO
MAŁA PLUS E PT 26/2013 BEY
NOVITUS LUPO E PT 33/2013 BFC
DELIO APTEKA E PT 40/2013 BFM
NOVITUS HD E PT 9/2014 BGB
BONO E PT 10/2014 BGC
PS 4000 E PT 11/2014 BGD
NANO E PT 15/2014 BGH
VEGA TAXI + CEZAR + TX PT 14/2015 CAN
DEON E PT 5/2015 CAF
BONO E / BONO APTEKA E PT 16/2015 CAP
SENTO LAN E PT 12/2015 CAM
HD E / HD E APTEKA PT 11/2015 CAJ
SENTO E PT 20/2015 CAT
MAŁA PLUS PT 23/2015 CAV
MAŁA PLUS E PT 12/2016 CBK
DELIO PRIME E (+Apteka) PT 13/2016 CBL
NOVITUS NEXT PT 14/2016 CBM
VEGA TAXI (TX+Cezar) PT 19/2016 CAN
SOLEO LAN E PT 22/2016 CBT
NOVITUS TAXI E PT 28/2016 CBZ
NANO E PT 14/2017 CCK
SENTO LAN E + PT 21/2017 CAM
NOVITUS HD E /A/B PT 9/2018 CAJ
DEON LAN E/B PT 12/2018 CCU
BONO LAN E /A/B PT 13/2018 CCV
VEGA TAXI PT 18/2018 CCW
MAŁA ONLINE PT 3/2019 EAA
SENTO ONLINE PT 4/2019 EAB
NANO ONLINE PT 5/2019 EAC
NOVITUS HD ONLINE PT 6/2019 EAD
BONO ONLINE PT 7/2019 EAE
NOVITUS NEXT ONLINE PT 16/2019 EAG
DEON ONLINE PT 17/2019 EAH

 

 

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online:

do stycznia 2020 roku - warsztaty samochodowe, wulkanizatorzy, sprzedaż paliw silnikowych

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

do lipca 2020 r (przesunięty na od 1 stycznia 2021)-hotele, pensjonaty, gastronomia

Od lipca 2020 zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:

a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 do stycznia 2021 r (przesunięty na od 1 lipca 2021) – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie

Do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również świadczący usługi:

a) fryzjerskie;

b) kosmetyczne i kosmetologiczne;

c) budowlane;

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

e) prawnicze;

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

 

ISTOTNE ZMIANY DLA PODATNIKA zgodnie z nową ustawą od 01.05.2019

 

Każdy kto pracuje na kasie a nie jest właścicielem lub współwłaścicielem firmy wypełnia:

 

Oświadczenia osób sprzedających na kasie fiskalnej  (termin do 31 maja 2019)

 

pobierz oświadczenie kasjera 

 

Należy pobrać wydrukować w 2 egz. na każdą osobę, wypełnić, podpisać i jedno do akt drugie dla pracownika.

 

§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

...

3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.

6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 58. Osoba, o której mowa w § 6 ust. 3, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia niniejszego rozporządzenia, składa oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 4, do dnia 31 maja 2019 r.

 

 Należy zmienić zaprogramowanie i przyporządkowanie do towarów/usług stawek VAT według nowej kolejności

 

Przyporządkowanie stawek VAT do odpowiednich liter   (termin do 31 lipca 2019)

 

 § 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

...

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw

towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

...

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.